Spørgsmål & Svar

Generelt

Spørgsmål: Jeg er gravid - kan jeg spise LongoVital?

Svar: Du skal som udgangspunkt altid konsultere egen læge hvis du er tvivl.

 

Om fiskeolie

Spørgsmål: Hvilken funktion har omega-3 fedtsyrer i kroppen?

Svar: Omega-3 fedtsyrer er nogle af kroppens vigtigste byggesten. Trods det kan fedtsyrerne ikke dannes i kroppen, men må tilføres via kosten – hovedsageligt via fisk.


Spørgsmål: Hvad sker der i kroppen, når jeg spiser omega-3?

Svar: Når du spiser omega-3 fedtsyrer erstatter disse fedtsyrer andre fedtsyrer i triglycerider og kolesterol. Da omega-3 fedtsyrerne er spiralformede og mindre stive end mættede og andre umættede fedtsyrer ændres karakteren af fedtsammen-sætningen i kroppen i en positiv retning.


Spørgsmål: Hvor meget omega-3 behøver jeg?

Svar: Ifølge Nordiske næringsrekommandationer (2004) bør indtaget af omega-3 fedtsyrer være mindst 1,5 gram om dagen. Det betyder, at man når anbefalet daglig dosis med 1-3 kapsler LongoOmega-3 Fiskeolie om dagen.


Spørgsmål: Kan jeg ikke bare ændre mine kostvaner?

Svar: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser fisk 1-2 gange om ugen, hvilket svarer til 200-300 gram fisk pr uge. Det er desværre ikke alle, der kan leve op til dette i hverdagen, og her kan LongoOmega-3 Premium Fiskeolie være at godt supplement til en alsidig kost.


Spørgsmål: Hvilke fisk indeholder mest omega-3?

Svar: Sardiner, Ansjoser, Sild, laks og makrel er eksempler på fede fisk. Makrel indeholder mest omega-3; en portion på 150 gram makrel indeholder ca. 3,8 gram omega-3 fedtsyrer. Til sammenligning indeholder mager fisk som torsk kun ca. 0,3 gram fedtsyrer pr 150 gram, dvs. kun en femtedel af dagsbehovet. Forskellen skyldes at fedtsyrerne ophobes i leveren hos magre fisk.


Spørgsmål: Er fiskeolie og fiskelevertran det samme?

Nej, fiskelevertran (torskelevertran) udvindes af fiskens lever mens fiskeolie (omega-3 for størstedelen) udvindes fra hele fisken. Torskelevertran har typisk et lavere indhold af omega-3 fedtsyrer og er rigt på A- og D-vitamin.


Spørgsmål: Kan kroppen ikke selv danne disse fedtsyrer?

Svar: Kroppen kan kun i begrænset omfang danne eicosapentaensyre (EPA) og dokosahexaensyre (DHA). Et tilskud fra fisk er derfor nødvendigt for at tilfredsstille kroppens behov for disse flerumættede essentielle fedtsyrer, som dannes ud fra linolensyre.


Spørgsmål: Kan indtagelse af fiskeolie medføre gener?

Svar: Sikkerheden ved indtag af fiskeolie er meget høj, og man har endda erfaringer fra langtidsbehandling med fiskeolie. De gener, der er rapporteret er opstød og dårlig ånde efter større indtag. I sjældne tilfælde kan man få løs mave.


Spørgsmål: Kan fiskeallergikere tåle LongoOmega-3 Fiskeolie?

Svar: Ved svære fiskeallergier skal man ikke indtage fiskeoliepræparater. Kapslerne indeholder en lille mængde fiskeprotein, hvilket anses for at være en af årsagerne til fiskeallergi. Takket være den effektive rensning er mængden dog så lille, at allergirisikoen er betydeligt mindre end ved indtag af frisk fisk.


Spørgsmål: Fisk kan jo indeholde forureninger – hvordan er det med LongoOmega-3 Fiskeolie?

Svar: Råvaren, dvs. fede fisk - primært ansjoser og sardiner - fanges hovedsageligt i Atlanterhavet ud for Chile og Perus kyster. Disse fangstpladser er garanteret bæredygtige og vores fiskeolie er Friend of the Sea certificeret.  Vi kan derfor spore hvert eneste batch fiskolie tilbage til både fiskefartøj og fangstzone. Der går maksimalt 36 timer fra fisken fanges til fiskeolien er udvundet. Desuden renses fiskeolien effektivt, hvilket indebærer at LongoOmega-3 Fiskeolie er fri for forurening.


Spørgsmål: Indeholder LongoOmega-3 Premium Fiskeolie kun omega-3 fedtsyrer?

Svar: Fiskeolie indeholder flere typer af umættet fedt og endda også en lille andel mættet fedt. LongoOmega-3 Premium Fiskeolie består af omega-3 fiskeolie samt en lille smule mættet fedt.


Spørgsmål: Findes der mættet fedt i fiskeolie?

Svar: Der vil forefindes lille mængde mættet fedt i LongoOmega-3 fiskeolie, nøjagtig som i andre fiskeolier.


Spørgsmål: Hvor meget omega-3 indeholder en kapsel LongoOmega-3 Premium Fiskeolie?

Svar: Hver kapsel indeholder 1000 mg højkoncentreret fiskeolie. Heraf er 300 mg EPA, 200 mg DHA og 30 g DPA pr. kapsel. Dette betyder, at du kan nøjes med 1-2 kapsler pr dag.


Spørgsmål: Hvordan fremstilles LongoOmega-3 Premium Fiskeolie?

Svar: Til fremstillingen anvendes fede fisk som fx Sardiner og Ansjoser. Der går maksimalt 36 timer fra fisken fanges til fiskeolien er udvundet. Fiskene presses og alt protein trækkes ud af olien, der renses i flere trin. På denne måde kommer man af med miljøgifte som fx dioxin, hvorefter man tilsætter vitamin E for at olien ikke skal oxidere (harskne). Restprodukterne anvendes som foder til andre dyrearter.


Spørgsmål: Hvad består selve kapslen af?

Svar: Kapslerne består af gelatine, glycerol og vand. Råvaren til gelatine stammer fra kvæg, der er godkendt til human konsumering af bl.a. EU.


Spørgsmål: Kan LongoOmega-3 Premium Fiskeolie avendes sammen med blodfortyndende middel?

Svar: Antikoagulantia, som fx Marevan, kan i kombination med LongoOmega-3 Fiskeolie forøge den blodfortyndende effekt. Anvender du blodfortyndende lægemidler, bør din læge altid konsulteres inden du begynder at tage LongoOmega-3 Premium Fiskeolie.


Spørgsmål: Hvornår er fiskeolien harsk?

Svar: Fiskeolier er sarte, og hvis man ikke opbevarer dem med omtanke, så vil de blive harske. At olien bliver harsk betyder, at den bliver iltet (oxideret), og derfor bliver dårlig. Hvis olien står i sollys eller der f.eks. har været hul i låget, så kommer olien i kontakt med luften, og den bliver harsk og får en ubehagelig skarp smag og lugt. Som forbruger kan du selv vurdere din fiskeolie ved at skære en kapsel over og smage på og lugte til indholdet. Peroxidtallet og totoxtallet er begge værdier, der siger noget om produktets harskhed.


Spørgsmål: Hvordan lugter fiskeolie normalt?

Svar: Fiskeolie er udvundet af fisk, og selvom olien er oprenset og fyldt på kapsler vil den have en svag lugt af frisk fisk. Dette er ikke et udtryk for at fiskeolien er harsk.


Spørgsmål: Hvad er peroxid-tallet et mål for?

Svar: Peroxidtallet er den primære måleenhed for oliens øjeblikkelige harskningsniveau og et vigtigt parameter for oliens kvalitet. Ifølge EU standarden bør peroxidtallet i olier være mindre end 10 meq/kg, og mindre end 5 meq/kg ifølge den farmaceutiske standard. Peroxidtallet skal helst ligge under 5 meq/kg, for at man som forbruger kan være sikker på, at fiskeolien ikke er blevet harsk. Man kan altid få peroxidtallet oplyst hos producenten.


Spørgsmål: Hvad er anisidin-tallet et mål for?

Svar: Anisidin-niveauet fortæller noget om oliens historie, og tallet fortæller derfor, hvordan olien er blevet håndteret og opbevaret. Anisidiner er harskningsprodukter, der opstår, når olien opvarmes.


Spørgsmål: Hvad er totox-tallet et mål for?

Svar: Totoxtallet er et udtryk for den totale iltning og dermed harskning af fiskeolien, og værdien siger noget om, hvordan olien tidligere er blevet håndteret og aktuelt er blevet opbevaret. Peroxidtallet og anisidintallet indgår i udregningen af totoxtallet. Totoxtallet udregnes ved hjælp af følgende formel: (Peroxid-tallet x 2) + anisidin-tallet. Totoxtallet skal helst ligge under 26 meq/kg, for at man som forbruger kan være sikker på, at fiskeolien ikke er blevet harsk. Man kan altid få totoxtallet oplyst hos producenten.


Spørgsmål: Hvem fastsætter peroxid- og totoxværdierne?

Svar: Der findes pt. ingen EU lovgivning, som angiver den værdi, peroxidtallet og totoxtallet skal ligge under, for at olien ikke er harsk. GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3S) som er en sammenslutning af internationale fiskeolieproducenter har dog fastsat, at peroxidtallet max må ligge på 5 meq/kg og totoxtallet må ikke overstige 26 meq/kg. Industrien kan selv vælge, om de vil leve op til GOED’s standarder, og de kan ikke straffes for at overtræde dem.


Spørgsmål: Hvad er peroxid- og totoxværdierne for LongoOmega-3 fiskeolie?

Svar: LongoOmega-3 fiskeolie, som er den fiskeolie som Cederroth forhandler, overholder GOED’s standarder. Fiskeolien bliver konstant testet og kontrolleret, så vi sikrer os, at fiskeolien har et peroxidtal under 5 meq/kg og et totoxtal under 26, hvilket er GOED’s standarder.


Spørgsmål: Hvordan kan man selv undersøge om fiskeolien er harsk?

Svar: Man kan som forbruger selv undersøge, om olien er harsk ved at skære en kapsel over og efterfølgende lugte til den eller smage på den. Peroxidtallet og totoxtallet kan man også få oplyst hos producenten.


Spørgsmål: Kan det passe, at det er skadeligt at indtage harsk fiskeolie?

Svar: Ifølge forskningschef på DTU Fødevareinstituttet Torger Børresen skal man smide fiskeolien ud, hvis den lugter harsk. Han mener dog, at man skal have indtaget harsk olie i årevis for at blive ramt af livstruende sygdomme, og at man ikke skal være bange for sit helbred, hvis man har indtaget harsk fiskeolie. Harsk fiskeolie smager grimt, men selve produktet er i orden. Ifølge Torger Børresen er der mange undersøgelser, der peger på, at harskningsprodukterne kan være farlige, men det er ikke hans opfattelse. Det er rigtigt, at der bliver dannet frie radikaler, men koncentrationen er normalt meget lille, siger Toger Børresen.


Spørgsmål: Der har den seneste tid været en del skriverier om harskning af fiskeolier. Det fremgår blandt andet, at man kan få kræft, blodpropper og åreforkalkning, hvis man spiser harsk fiskeolie – passer det?

Svar: Det er korrekt, at der har været skriverier om, at indtag af harsk fiskeolie kan være sundhedsskadeligt. Ifølge flere eksperter er man kun i risikogruppen, hvis man har indtaget dårlig fiskeolie over en meget lang årrække. Ifølge forskningschef på DTU Fødevareinstituttet Toger Børresen, så smager harske fiskeolier grimt men produktet er i orden. Ved harskning dannes der frie radikaler, som er kendt for at være sundhedsskadelige, men det er ifølge Toger Børresen i en så lille koncentration, at det ikke udgør en sundhedsskadelig risiko. Hvis man som forbruger føler sig usikker på, om produktet er harsk, så kan man altid kontakte producenten.


Spørgsmål: Der har i den seneste tid været en del skriverier om harskning af fiskeolier. Her fremgår det blandt andet, at totox-tallet ikke må overstige 5 meq/kg. Det stemmer ikke overens med det I siger?

Svar: Der findes pt. ingen EU-lovgivning, som angiver den peroxidværdi og totoxværdi, som olierne skal ligge under. Den korrekte totox-værdi er ifølge seniorforsker på DTU Charlotte Jacobsen 26 meq/kg og den er fastsat af GOED, som er en sammenslutning af internationale fiskeolieproducenter. Cedderoth følger nøje disse standarder og krav og kører konstant kontrol med fiskeoliens oxidation, for at sikre os de bedste produkter for vores kunder.

 

Søg

Følg os på facebook

 


Pressemateriale

Spørgsmål & svar